BUJ (Biežāk Uzdotie Jautājumi) par dūmu detektoriem

Apskatīsim galvenos jautājumus saistītus ar autonomiem dūmu detektoriem, vairums no kuriem ir jāuztver kā vadlīnijas un ieteikumus, jo katram ražotājam produkts var atšķirties un par pamatu jāņem produkta lietošanas instrukcija.

BUJ (Biežāk Uzdotie Jautājumi) par dūmu detektoriem

Autonomais dūmu detektors ir ierīce, kas reaģē uz dūmiem un ar skaņas signāla palīdzību ziņo, ja ir radies piedūmojums. Detektora darbību nodrošina baterija. Pastāv arī detektori ar 220V pieslēgumu, kuri arīdzan ar skaņas signāla palīdzību ziņo, ja ir radies piedūmojums. Pastāv arī detektori ar vadu pieslēgumu centrālajam panelim, kur pa vadiem tiek nodrošināta gan elektrobarošana, gan padots trauksmes signāls centrālei, kura savukārt iedarbina trauksmes sirēnas u.tml
Šobrīd piedāvāto detektoru daudzums ir liels. Galvenas atšķirības ir meklējamas šajos punktos: @ Ražotājvalsts (kastīte ar Eiropas Savienības karodziņu nenozīmē, ka detektors ražots Eiropā); @ Tehnologija kā tiek konstatēts piedūmojums; @ Sensoru tipi - dūmu, siltuma, tvana gāzes vai kombinētie; @ Baterijas veids - iebūvētā, maināmā (ja maināmā, tad kāda); @ Baterijas darbības laiks - 1, 2, 5, 7 vai 10 gadi; @ Papildfunkcijas - piemēram, papildus apgaismojums evakuācijas izgaismošanai; @ Iespēja apvienot detektorus vienotā tīklā, lai esot trauksmei vienā detektorā, trauksme skanētu visos detektoros; @ Iespēja attālināti pieslēgties detektoram vai detektoru sistēmai; @ Stiprināšanas veids @ Vizuālais izskats
Likums nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra visās mājās un dzīvokļos, kā arī publiskajos objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, ir jāuzstāda dūmu detektori (LR MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”). Nepieciešams uzlikt vismaz vienu autonomo dūmu detektoru katrā dzīvoklī vai privātmājas stāvā (ja vairāki stāvi, tad izrietoši katrā stāvā vismaz viens autonomais dūmu detektors). Optimalais dūmu detektora darbības rādiuss ir 7,5 m, kas nozīmē, ka pilnvērtīga aizsardzība būtu, ja detektoru izvietotu katrā telpā vadoties gan no darbības rādiusa, gan no durvju ailēm, kas kavē dūmu iekļūšanu detektoram, ja tas atrodas blakus telpā.
Ja plānots uzlikt vienu dūmu detektoru saskaņā ar LR MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, tad jāizvēlas vieta aptuveni dzīvojamajai platībai pa vidu pie griestiem, kur detektors varētu sajust dūmus no katras telpas un trauksmes signālu varētu dzirdēt cilvēki telpās, kur tie pārsvarā uzturas un guļ. Jāatceras, ka durvju ailas, durvis, aizkari u.c. priekšmeti vai konstrukcijas veidojumi var aizkavēt dūmu nonākšanu detektorā, tāpēc ieteicams samazināt iespējamos šķēršļus dūmu piekļuvei detektoram vai arī izmantot papildus detektorus. Virtuvē, pie plīts vai pie krāsniņas, kur var rasties dūmi vai tvaiki no ēdiena gatavošanas vai dūmi no krāsniņas, ieteicams likt siltuma detektorus, lai izvairītos no dūmu detektoru viltus nostrādes.
Dažādiem ražotājiem var atšķirties izpildījums kā uzstadīt autonomos dūmu detektorus. Parasti pats detektora korpuss nāk atsevišķi un atsevišķi nāk pamatne, kuru ar 2 skrūvēm piestiprina pie griestiem (komplektos parasti nāk līdzi 2 dībeļi un 2 atbilstošas skrūves). Piestiprinot pamatni pie griestiem, pašu detektora korpusu uzliek uz pamatnes un to piespiežot ar vieglu rokas kustību pagriež detektora korpusu nedaudz pulksteņrādītāja virzienā līdz tas nofiksējas. Ir detektori, kuri tajā brīdī aktivizējas paši, ir detektori, kuriem pirms uzlikšanas uz pamatnes aizmugurē manuāli tas jāaktivizē. Ir ari detektori, kuriem pamatne pielīmējas ar divpusējo līmlenti vai arī kur pats detektors uz pamatnes nofiksējas ar magnēta palīdzību. *Precīzu uzstādīšanas instrukciju skatīt detektoru klātpievienotajā instrukcijā.
Ir detektori, kurus nofiksējot uz pamatnes, tas automātiski sāk darboties, ir detektori, kurus pirms nostiprināšanas uz pamatnes, vajag manuāli aktivizēt. Abos gadījumos būtu jāiedegas vai nu diodei uz detektora vai jāiepīkstas kā apliecinājums, ka detektors ir aktivizēts. *Precīzu uzstādīšanas instrukciju skatīt detektoru klātpievienotajā instrukcijā. Visiem detektoriem ir TEST poga ar kuru var pārbaudīt vai detektors darbojas. To uzspiežot, ir jāatskan skaņas signālam, kas ir kā apliecinājums, ka detektors darbojas (nav nepieciešams radīt dūmus, kas ieplūst detektorā). Ražotāji rekomendē pārbaudīt detektora stāvokli reizi nedēļā.
Parasti dūmu detektori ir izstrādāti tā, lai būtu pēc iespējas mazāk iespējamo uzturēšanas darbu. Nekādā gadījumā nedrīkst vērt vaļā detektora korpusu! Periodiski testējiet detektorus! Atkarībā no gaisa kvalitātes, reizi trijos mēnešos var ar putekļu sūcēju ar mīkstu birstītes uzgali, izsūkt detektoru (UZMANĪBU - šajā gadījumā iespējama detektora nostrāde). Nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, jo tas var bojāt detektora sensoru! Nekrāsojiet detektoru!
Vairumam detektoru brīdī, kad baterijai ir zems uzlādes līmenis, atskan skaņas brīdinājuma signāls, kas atšķiras no trauksmes signāla. Dažiem modeļiem ir iespējams vairākkārtīgi noklusinot pārcelt jeb atlikt šo brīdinājuma signālu (piemēram, ja Jūs guliet un nav iespējas nomainīt bateriju tobrīd). Tajā laikā detektors turpina monitorēt piedūmojumu. Ja detektoram ir tāda iespēja, tad parasti tās ir tikai dažas reizes, kad var atlikt šo brīdinājuma signālu pirms tas pārstāj darboties. * Precīzu instrukciju ko darīt zemas baterijas līmeņa sakarā skatīt detektoru klātpievienotajā instrukcijā.
Jā, to ir iespējams izdarīt. @ Ir detektori, kuros ir iebūvēta SIM karte, kas trauksmes gadījumā sūta īsziņu vai veic zvanu uz norādīto telefona numuru; @ Ir iespējams saslēgt detektorus lokālā bezvadu tīklā ar releju, kas trauksmes gadījumā padod signālu uz apsardzes signalizāciju, mājas vadības sistēmu vai kādu citu lietotāja sistēmu, kas var pieņemt signālu un kas ir pieslēgta internetam vai mobilo sakaru tīklam. @ Ir iespējams izmantot detektorus ar Z-wave un Zigbee protokoliem, kas bezvadu tīklā pieslēdzas centrālei, kura savukārt var nosūtīt ziņu caur internetu vai mobilo sakaru tīklu. Šādā izpildījumā iespējams organizēt "gudro māju" un iestatīt automātiskas darbības, kurām jānotiek tiklīdz nostrādā dūmu detektors.